top of page

myjnia bezdotykowa 24h

CO NAS WYRÓŻNIA

​​​

 • 6 programów mycia

 • Najwyższej jakości chemia do mycia

 • Dwa programy: turbo piana i turbo szczotka
  na każdym stanowisku mycia

 • Szczotka z naturalnego długiego włosia

 • System płatności bezgotówkowej
  za pomocą karty płatniczej lub
  klucza magnetycznego. 

instrukcja_100x150_pion_v2_Obszar robocz

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MYJNI

 1. Myjnia jest otwarta 24h przez 7 dni w tygodniu.

 2. Myjnia jest monitorowana w trosce o bezpieczeństwo.

 3. Na terenie myjni obowiązują zasady ruchu drogowego.

 4. Dozwolona prędkość na terenie myjni: 10km/h.

 5. Na terenie myjni i parkingu należy zachować szczególną ostrożność, zgodnie z art.2 pkt. 22 PRD, szczególnie w okresie zimowym podczas wjazdu i wyjazdu ze stanowisk, ponieważ mogą występować miejscowe oblodzenia.

 6. Z myjni mogą korzystać wszystkie typy pojazdów o masie całkowitej do 3,5 ton i nie przekraczających 2,7h.

 7. Płatność za usługi samoobsługowe myjni dokonuje się poprzez wrzucenie odpowiedniej ilości monet do panelu sterującego znajdującego się na stanowisku mycia, użycia klucza, karty lub karty płatniczej. Urządzenie nie wydaje reszty.

 8. Nominały przyjmowanych przez urządzenia to: 1 PLN, 2 PLN, 5 PLN.

 9. Wszelkie płatności lub ich próby walutami innymi niż PLN są zabronione i będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

 10. Fakturę VAT na wszystkie nasze usługi można uzyskać w sklepie motoryzacyjnym w godzinach jego pracy.

 11. Istnieje możliwość wymiany banknotów na bilon w rozmieniarce umieszczonej w przedniej ścianie kontenera technicznego lub w sklepie motoryzacyjnym.

 12. Przed rozpoczęciem mycia Klient zobowiązany jest wyłączyć silnik pojazdu oraz zamknąć wszystkie okna.

 13. Klienci zobowiązani są do przestrzegania instrukcji obsługi myjni.

 14. W szczególności zabronione jest:

  1. Mycie szczotką bez zastosowania odpowiedniego programu

  2. Jednoczesne korzystanie z pistoletu i szczotki

  3. Ręczne mycie pojazdu

  4. Mycie silników, przestrzeni ładunkowej, zbiorników zawierających substancje ropopochodne, łatwopalne lub szkodliwe dla środowiska

  5. Stosowanie własnych środków i narzędzi myjących

  6. Blokowanie stanowiska po zakończonym myciu np. poprzez wycieranie pojazdu

  7. Odkładanie pistoletu lub szczotki na podłoże – każde z tych narzędzi posiada stojak.

  8. Kierowanie strumienia wody na ludzi lub zwierzęta.

 15. W przypadku niezastosowania się do regulaminu, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.

 16. Najlepszy rezultat mycia uzyskuje się przy zastosowaniu kolejno wszystkich programów zgodnie z instrukcją.

 17. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku mycia wysokim ciśnieniem pojazdu z ukrytymi wadami karoserii czy lakieru lub brakiem zachowania bezpiecznej odległości lancy od mytej powierzchni, zawartej w instrukcji obsługi.

 18. Myjnia nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane zamarzaniem wody.

 19. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni przed i po wykonaniu usługi mycia lub odkurzenia pojazdu.

 20. Zabrania się blokowania zjazdu lub wyjazdu na stanowiska myjące.

 21. Stanowiska parkingowe przeznaczone są dla klientów myjni oraz pasażu handlowego. Pierwsza godzina jest bezpłatna. Każda następna godzina jest płatna 10 zł/h.

 22. Dopuszczalny jest przestój myjni w celach serwisowych lub awarii bez wcześniejszej informacji.

 23. Wjazd na myjnię i korzystanie z jej usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 24. Wszelkie informacje na temat myjni i jej oferty dostępne są na stronie: www.koslex.pl/myjnia

 25. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: myjnia@koslex.pl

 26. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01/05/2021 r.

bottom of page